Thomas Petter Kallander, Husbonde på Kalbjerga
Thomas föds den 28 augusti 1826 på Kalbjerga. Han var husbonden Jacob Michaelsson och Stina Hedvig Rasmussdotters fjärde barn.
Han döptes den 30 augusti 1826. Faddrar: Magister Tranér, M: Borgström, Dr Nils Nygren, Nils Johansson Kallberga, Hustrun Anna Nystuge, Enkan Caisa Austers, ????; Maja och Christina Hammars, Stina Lena Nors.
Thomas Petter blir i och med sin far Jacobs bouppteckning 1866 arvtagare till gårdsparten. Han är då 38 år, ogift och enligt HFL är det lite knalt med läsningen och skrivningen. Året därpå, 1867 ståndar det bröllop med en husbondedotter från Stora Hoburga: Maria Helena Johansdotter Ahlberg.
Det dröjer till 1879 tills deras enda barn föds: Johan Oscar Kallander.
Thomas Petter går bort den 16 maj 1899, 72 år gammal. Han överlevs av sin hustru dock inte av sitt enda barn som lungsjuk dött året innan. Makarna har skrivit en inbördes testamente där den efterlevande sitter i orubbat bo och därmed går gårdsparten ur familjen ägor efter 211 år, 1 månad och 18 dagar.
Utdrag ur Thomas Petters bouppteckning 7/6 1899 (Mina anteckningar tyvärr något kluddiga)

Avlidit vid Kalbjerga den 16/5 1899.
Anhöriga:
1. Brodern, arbetare Mich. Kallander, Verkegårds.
2. Systern Cath. Helena Kallander, ogift och här inneboende (5/96).
3. Systern Anna Christina, g.m. Ch. Nilsson, Lassor.
(Syskonen Jacob Daniel Kalström och Maria Elisabeth avlidna. Lena Lovisa i livet men inte antecknad. Jag kan ha missat henne)

29/96 mantal kronoskatte Kalbjerga derat TPK före äktenskapet, dels mot livstidsförsörjning åt sina föräldrar, dels mot utlösen av sina medsyskon fått på sig överlåtit till 1/4 mantal (Häradsrätten 4/10 1867) dels under äktenskapet inköpt 5/96 mantal för livstids undantag och bestämd köpeskilling (15/7 1896). Gården värderas till 7100:-.
Bland tllhörigheterna fanns bland annat: 1 tvåmänning, 1 enmäning, 4 hästar och 3 mjölkkor.
Thomas Petters bouppteckning förvaras på Visby landsarkiv.

Upplagd: Reviderad: