Maria Helena "Johansdotter" Ahlberg,
Maria föds den 30 januari 1830. Hon är dotter till Hemmansägare Johan Stora Hoburga och hans maka Stina Christophersdotter.
Hon döptes till Maja Lena den 2 februari. Faddrar var husbonden Joachim Butlex, Mikel Hammars, sjöm. Ahlgren, Chr. Pettersson, Dito Thomas Båtha, Hustrun Anna Nystuge, Stina och Maja Träska, Pig. Anna Maja Smiss, Anna Maja Hammars.
[Fårö C:2 3/4]
1867 gifter hon sig med Thomas Petter Kallander från Kalbjerga.
1879 föds sonen Johan Oscar Kallander.
Maria Helena går bort den 25 april 1909. [Fårö döda CK1387]

Upplagd: Reviderad: