Thomas Michaelsson Kallander, sjöman (Coopvaerdiesjöman), corporal
Thomas föds den 3 april 1802 på Kalbjerga. Han var husbonden Michael Jacobssons och Bodilla Thomasdotters fjärde barn.
Han döptes den 7 april. Faddrar: Hr Mag: Georg Alfvegren, Johan & ? Kalberga, Christopher Olsson, Petter Grelsson? Lyth, Dito L??? Buthlex, Hustru Lena S????, Bodilla Båtha, pig: Cajsa Lena Demba, Gertrud Afva, Gertrud Lassor.
Är detta personen som kommer osams med sin bror, tar sig namnet Kallander och flyttar till Sudersand? Jag tror det eftersom det är så många faktorer som pekar på det.
Thomas går till sjöss och gifter sig den 29 december 1831 med lotsdotter Maria Hamstedt.
Thomas och Maria får fem barn: Elisabeth Carolina Kallander (Född 1833), En dödfödd gosse (1835), Thomas Samuel Kallander (Född 1838), Maria Helena Kallander (Född 1841), Michael Petter Kallander (Född 1844)
Han har ett lån i Fårö kyrkas fattigkassa där han borgas av Petter Wiman
Inskriven 15 mars 1823--1832 (Dlc:2, sid 170), 1832--1843 (Dlc:3, sid 163) och avförd från Visby sjömanshus 22 april 1841. [Arkisnummer: VILA/20246]
1823-03-15--. 20 år. Kock på briggen Triton under kapten Elias Klintberg. Redare: Schwan & Co. [Volym DIII:10. Sida 312]
1825-04-16--1825-10-26. 23 år. Inskriven som Olof Kallander. Jungman på galleasen Jungfru Amalia under kapten Jonas Ramberg. Redare: Enqvist. Hyra 7 Riksdaler. [Volym DIII:10. Sida 455]
1829-03-02--1829-11-25. 26 år. Matros på Gallieasen Tre Bröder under Kapten Holger Nordahl. Redare: Westöö. Hyra 9 Riksdaler. [Volym DIII:11. Sida 77]
1833-03-09--1833-11-11. 30 år. Matros på galleasen Elisabeth under Kapten Christopher Hammarberg, Redare: Olsson & Hammarberg. Hyra 10 Riksdaler. [Volym DIII:11. Sida 428]
1836-03-24--1836-12-06. 33 år. Bästeman på galleasen Freden under kapten Joachim D. Muchau. Redare: J.D. Muchau. Hyra 12 Riksdaler. [Volym DIII:12. Sida 49]
1838-10-04. 36 år. Bästeman på galleasen Anna Christina under kaptem Math. Ahlqvist. Redare Assessor Dubbe. Hyra 11 Riksdaler. [Volym DIII:12. Sida 205]
Den finns ingenstans något noterat om hans död. Den borde vara mellan 1844 och 1849.
Kort sagt: Karln ger mig gråa hår. 1857 när dottern Carolina dör står framlidne Thomas Kallander angiven som fader.
Hans bägge söner går till sjöss och bägge dör 25 år gamla i närheten av Rio de Janeiro! Märkligt!

Upplagd: Reviderad: