Maria Hamstedt
Maria föds den 13 juni 1807. Hon var dotter till Lotsen Thomas och Lisa (Christensdotter) Hamstedt. Det står att hon nöddöptes samma dag och sedan en mycket otydlig anteckning om den 15 samma månad.
Dop skedde den 15 juni. Faddrar var: Herr magister Nils ?????mann, Olof Malm, Dr (Dito?) Hans Landsnäsa, Greta alt. Grelz, Evert Värkegårds, Mikael Marpis, Hustru Anna Greta Jägerberg?, Maria Söderberg?, pigan Greta Lassor, Lena Marpis, Buthvid Lassor, oläsligt.
[Fårö C:2 2/4]
29 december 1831 står bröllopet med coopverdisjömannen Thomas Kallander. Hon är då 24 år. "En bibel af fruntimmers bibelsällskapet i Stockholm öfverlemnades detta brudepar på sätt det wälgifvande sällkapet önskat". 8 någonting betalades till fattigkassan?
[Fårö C:2 2/4]
Tillsammans med Thomas får hon fem barn:
Elisabeth Carolina Kallander (Född 1833), En dödfödd gosse (1835), Thomas Samuel Kallander (Född 1838), Maria Helena Kallander (Född 1841) samt Michael Petter Kallander (Född 1844).
1878 är hon bosatt hos dottern Maria Helena på Bondans. [HFL 1861-1871]
Den 23 april 1882 går hon bort i wattusot på Bondans. 74 år gammal.

Upplagd: Reviderad: