Jacob Michaelsson, Husbonde och Corporal
Jacob föds den 16 juli 1791 på Kalbjerga. Han var husbonden Michael Jacobssons och Bodilla Thomasdotters första barn.
Han döptes dagen därpå den 17:e. Faddrar var Thomas Marpis, Mickael Longhammars, Nils Kalberga, Mickael Båtha. Dito Mickael Ringvida och Olof Olsson. Hustru Catharina Demba, Buthvid Longhammar, "Dahlströms Maja?", Pig. ?.? dito, Lisa marpis, Maja, Söderberg o dräng Michaël Wärkegårds. [Fårö C:2 1/4]
Den 7 maj 1819, när Jacob snart ska fylla 28 år, dör hans far Michael och han övertar gårdsparten efter sin far.
Två månader senare, 8 juli 1819, håller han bröllop med Stina Hedvig Rasmusdotter från Butlex. Han äldsta son, Michael, föds redan i december samma år!
Jacob och Stina får tillsammans sju barn: Michel Jacobson Kallander (Född 1819), Catarina Helena Kallander (Född 1821), Maria Elisabeth Kallander (Född 1824), Thomas Petter Kallander (Född 1826), Jacob Daniel Kalström (Född 1829), Anna Christina Kallander (Född 1831) samt Lena Lovisa Kallander (Född 1836).
När Avanäset ska skiftas år 1823 är Jacob i högsta grad inblandad. Han döms till 36 daler i silvermynt i böter 1824 för att ridit med budkavel för att samla folk till motstånd mot skiftet.
(Se Fårö - Den egensinniga ön, Roger Öhrman - Fattigmans tröja Sid 166-167)
Jacob skiftar ut från Kalbjerga gamla gårdsplats och bygger ett nytt hus vid Kalbjergahobben. Det står klart 1851. Jag tycker det är märkligt att det står att eftersom Jacob Michaelsson, enligt skifteshandlingarna, hade en nybyggt mangårdbyggnad skulle han inte behöva flytta ut. Han skulle bara flytta sin lada. Bygger han två hus en kort tid efter varandra? Är det huset som står kvar på Kalströms-part som Jacob byggde först? (Se Fåröboken - Bebyggt land. Roger Öhrman - )
Jag tror även att det är Jacob och hans bror Thomas som är upphovet till familjesägnen: Två bröder kommer osams och den ena flyttar från gården till Sudersand. Jag har fått historien bekräftad av människor på Fårö.
Han kör även sin äldste son Michel på "porten" och förrättar sin och hustruns bouppteckning i förtid år 1866, där Thomas Petter ska ärva gårdsparten mot livstidsförsörjning av Jacob och Stina. Han är mycket noga med att deras dotter Catharina Helena ska få ett eget litet ställe. Det verkar som han tidigare köpt 5/96 mantal och dessa testamenteras till henne. Skulle vara fantastiskt roligt om man kunde ta reda på var denna mark låg.

Genom Helly Öhman har jag fått reda på att barnen först inte godkände testamentet, men jag har inte haft möjlighet att kolla om det finns någon registrerad tvist i någon domstolshandling.
Bouppteckningen förvaras på Visby landsarkiv.
Jacob går bort den 11 september 1878, 87 år gammal. Han har överlevt sin fru med 3 år. Han begravs på Fårö kyrkogård. Tyvärr vet jag inte var.
[Fårö Döda 1860-1883]
 

Upplagd: Reviderad: