Vilhelm Erhard Julius Kallander,
Vilhelms (Julius) Kallander gravplats på Visby Norra kyrkogård.
Julius (Senare Vilhelm) föddes den 8 januari 1889 i Hagalunda (på Werkegårds grund). Han var Christoffer Kallander och Emma Olssons första barn.
Han döptes i Fårö kyrka den 15 januari. Faddrar var Edvard Karlström, Albertina Karlström, Karl Olsson, Olifvia Olsson, Maria Bogren, Amanda Olsson och Olga Nordström.
Efter att hans föräldrar gått bort utses hans farbror Oscar Kallander som förmyndare.
Han går till sjöss under unga år och är en tid bosatt i Amerika. Han är sedan verksam vid flera stenbrott bland annat Strå och Furillen. Han arbetar på verkstadssidan vid stenbrotten.
Inskriven i Visby sjömanshus 17 september 1906.
Hemplats Verkegårds. Far: M.E. OLsson Styvfar. Hemmansägare
Utflyttad till Furilden den 2 december 1925.
[Dld: 5, sid 139]
Han gifter sig med Agnes Larsson från Rute som går bort 1935.
Ingegerd Kallander var under en period fosterbarn hos Julius och Agnes.
Julius gifter sig för andra gången med Elna Juliana (Född 1901-07-27) den 28 februari 1953. Elna kallar honom för Vilhelm, därav texten på gravstenen. (Tack Karin E. För upplysningen).
1867 blir han mantalsskriven i Visby. Norra Hansegatan 7 A. I Visby har han anställningar vid bl.a Motorcentralen, Wickmans och några bilverkstäder. Efter pensioneringen har han en rad tillfälliga arbete fram till 70-års åldern. Hans stora fritidsintresse var skytte och han var också med i hemvärnet.

Upplagd: Reviderad: