Petter Michael Kallander, Bokhållare, Cigarrarbetare, Tulluppsyningsman
Petter Michaels grav på Norra begravningsplatsen i Stockholm
Petter Michael var Michel Kallander och Anna Cajsa Engströms tredje barn. Han föddes 14 augusti 1847. Kanske på Winors grund?.
Han döps den 22 augusti. Faddrar var: Mickel Ahlqvist, Olof Träska (Lilla Hoburga), Mickel Mickelsson Kallberga, Hustru Maja Stina Afva, Maja Lisa Winor. [Fårö C:4 1/4].
Han lämnas Fårö och den första anteckningen jag har om honom är 1872-1873 i Stockholm. Då bosatt i Maria Norra.
1878-1880 är han bosatt på Besvärsgatan 74. Står som ensamstående/cigarrarbetare
Han gifter sig, 33 år gammal, 14 november 1880 med Anna Katarina Magnusson från Alster (Värmlands län)
Petter Michael och Anna Katarina får tre barn: Karl Magnus Kallander (född 1881-död 1883), Nanny Maria Kallander (Född 1883) och John Adolf Kristian Kallander (Född 1891)
De flyttar runt på Söder: Klevegränd 12 (1880-1881), Lilla Mariagränd 4 (1881-1883) och Mariagatan 13 (1883-1884).
1884-1887 är de bosatta på Bellmansgatan 23 och P.M. står som bokhållare.
Mellan 1887-1892 står P.M. som Tullvaktmästare/uppsyningsman och de är då bosatta på Svedenborgsgatan 10
1892 flyttar familjen till Artilleriroten och där slutar, just nu, mina spår.
P.M. startade en privat sjukförsäkringsförening, Blomkronan, vars kontor låg på Skeppsbron. Verksamheten pågick tills mitten av 50-talet. [Familjen Snellman]

(Jämför mot Försäkringskassans hemsida - historik, där följande text finns:
Kravet på sociala reformer växte. Och mot bakgrund av att vanliga människor fick en mer utsatt situation i samhället än tidigare, började vår tids socialförsäkring växa fram. Men det tog tid - över ett hundra år. I slutet av 1800-talet började människor slå sig samman och bildade föreningar, så kallade Sjukhjelpskassor, för att få stöd när nöden stod för dörren. Först 1931 blev föreningarna godkända av staten och fick kallas Sjukkassor och fick erhålla statligt stöd för sin verksamhet. 1955 ser dagens försäkringskassa ljuset för första gången).
Petter Michael begravs den 5 maj 1905 på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Han är endast 53 år gammal vid dödsfallet. Har inga exakta uppgifter om dödsdatum eller orsak.
Det här är en för mig mycket spännande person som jag kommer att forska vidare på. Har någon upplysningar tar jag tacksamt emot dessa.

Källor: Söderskivan. Fam. Snellman (Vill gärna ha en förnyad kontakt med er)

Upplagd: Reviderad: