Karl Emil Kristoffer Kallander, sjöman, mästersmed, båtbyggare
Emil föds den 16 augusti 1891 i Hagalunda ( på Werkegårds grund). Han var Christoffer Kallander och Emma Olssons andra barn.
Han döptes i Fårö kyrka den 30 augusti 1891. Faddrar var Albertina Karlström, Matilda Broman, Oscar Broman, "oläsligt namn" och Olifvia Olsson.
Emil är 3 år när hans pappa går bort och 14 år när mamma Emma lämnar dem. Till förmyndare utses smeden Karl Olsson (Emmas bror) på Werkegårds. Han verkar ge sig ut på sjön efter mammans död.
Emil skrev in sig som sjöman 1902. Mönstringar (Visby sjömanshus):
1907-04-30--1907-09-05. Jungman på barken DAN mellan Visby-in och utrikes Östersjöhamnar-Kiel
1908-04-01--1908-11-30 . Jungman på skonerten HENRIK. Visby-Sundsvall
1910-05-18--1911-05-16. Jungman på ångfartyget SYDLAND. Stockholm- Helsingborg.
(Ur farfars sjömansbok)
Han gifter sig med Ester Sofia Lovisa Olsson den 4 oktober 1919. Vigseln sker i Fårö kyrka och efter har de mottagning hos Esters mamma Hulda på HammarsHauen.
Emil och Ester får fem barn: Ingegerd Sigrid Axelina Kallander (Född 1918), Karl Wilhelm Torsten Kallander (Född 1920), Nils Algot Kallander (Född 1921), Robert Emil Olof Kallander (Född 1924) och Olle Evert Sven Kallander (Född 1933).
Den 25 november 1932 flyttar de till Strå (Lilla Stucks) vid Lillträsk. Emil börjar på Stråbruket och blir så småningom mästersmed där. Efter pensioneringen bygger han båtar hemma på Strå.
Emil går bort den 1 september 1971 strax efter att han fyllt 80 år. Begravningen äger rum i Bunge kyrka den 4 september och gravsättningen sker därefter ute på kyrkogården.
På samma rad på kyrkogården ligger flera av de gamla arbetskamraterna från Stråbruket.
 

Övrigt material:
Kort från bröllopet utanför huset på Hauen.
Gammalt kort på huset vid Strå
Farfar bygger båt
Farfars dödsannons
Farfar och farmors grav på Bunge kyrkogård


Upplagd: Reviderad: