Jakob Niklas Kallander, sjöman
Jakob Niklas var Michel Kallander och Anna Cajsa Engströms andra barn. Han föds 31 oktober 1843 på Winors grund.
Döpt den 4 november 1843 i Fårö kyrka. Faddrar: Arbetskarlen Olof Molin, Dräng Petter Wahlberg, Hustrun Stina Simunds, Maja Stina Wiman, Gertrud Simunds, Cajsa Gottberg,
Har väldigt lite material om denna person. Han går till sjöss och i dödboken är det noterat att han drunknar i havet mellan Öland och Bornholm den 3 november 1868, 25 år gammal.
Notering från husförhörslängd att han år 1860 är bosatt på Lassor hos sin faster Anna-Stina (gift med Christopher Nilsson, Lassor) tillsammans med tre andra barn (barnhusbarn)
 

Upplagd: Reviderad: