Catharina Josefina Christina Kallander, "faster Fina"
Josefina föds den 8 mars 1858 på Werkegårds grund. Hon var Michael Kallander och Anna Cajsa Engströms sjätte barn.
Hon döptes 14 mars 1858 i Fårö kyrka. Faddrar var Christopher (Nilsson) Lassor, Jacob Engström, Oskar Ekman, hustrun Stina Lassor (Anna-Stina Kallander), dito Johanna Larsson och Cajsa Sudergårda.
Piga vid Simunds hos familjen Simander Ekström 1873-1876.
Josefina lämnar ön och flyttar till Stockholm. Hon finns antecknad på Trädgårdsgatan 1, Gamla Stan mellan 1880-11-03 och 1983-12-12, och mellan 1884-02-05 och 1884-06-07 är hon inneboende hos sin bror Frans Daniel Kallander på Söder. Därefter till Amerika.
"Kom för 4 år sedan från Baltimore. Inskriven här 13/10 1893"
Inskriven på Fårö igen, från Baltimore, tillsammans med sonen Karl Albert Vilhelm. Bosatt hos sina föräldrar Michael och Anna Cajsa. [HFL. AI:11 4/6]
Gift med sjökapten Ringbom i Baltimore?
Josefina Kallander och Evert Ringbom får tre barn: Josef Ringbom (Född 1885), Karl Albert Vilhelm "Abbu" Ringbom (Född 1890) och Laura Ringbom.
Värt att notera är att hennes far Michael flyttar hem till henne efter att hans hustru Anna Cajsa gått bort och han lever sin sista tid på Simunds.
[Källor: Gertrud Engström m.fl.]

Upplagd: Reviderad: