Catharina Jacobsdotter, "Catharina Dämba"
Catharina är född den 22 november 1767 på Kalbjerga. Hon är Husbonden Jacob Michaelsson och Christina Rasmidotters andra barn.
Jag har två giften antecknade på henne:
Det första 3/11 1790 med Johan Jacobsson (Död 1792) från Dämba och
det andra 8/11 1792 med Per Christensson.
Bosatt på Dämba. Död i förkylning 2 september 1834, straxt efter hennes 67-års dag. Ska kontrolleras noggrannare.

Upplagd: Reviderad: