Fårö kyrkogård

Jag har fredagen den 10 september 2004 genomfört en digital fotografering av samtliga gravplatser på de gamla kvarteren runt kyrkan. (Dock ej barnkyrkogården).

Materialet omfattar 379 gravplatser. Bilderna är i original c:a 3 Mb/st och har därför komprimerats (jpg) vilket har minskat läsbarheten. De har även förminskats till 380*275 px för att spara utrymme på mitt webhotell.
Originalbilderna finns naturligtvis sparade.

I stort sätt har resultatet blivit ganska lyckat, en del mindre lyckade kort kommer jag att göra om under nästa år. Eftersom jag bor i StorStockholm har jag inte möjlighet att besöka Fårö så ofta som jag skulle vilja.

Jag har tagit kontakt med den kyrkliga samfälligheten för att kunna få en gravkarta för att lägga in de riktiga kvarters- och gravbeteckningarna. Om jag dessutom kunde få en utskrift av gravboken skulle materialet bli riktigt intressant eftersom jag då kan komplettera med samtliga gravsatta i respektive grav. Jag vill gärna att det ska finnas lite personfakta om de som ligger i gravarna.

Någon riktigt gravregister har inte funnits förrän för c:a 30 år sedan. Det upprättades då av kyrkvaktmästarna, som helt enkelt skrev av alla gravstenar och sökte bland tidigare anteckningar. Det finns med andra ord mycket som vi aldrig kommer att få veta. "Var stamfar ligger begravd t.ex."
Många människor har ju bott och verkat på ön och kyrkogården är ju förhållandevis liten - vilket säkert har medfört att man sedan lång tid tillbaka försökt återanvända gravarna.

Materialet får helt fritt användas av släktforskare och andra som är intresserade av vår hembygd.
(Jag uppskattar om ni anger källa).

Dock är allt användande av detta material för kommersiellt bruk absolut förbjudet och jag hänvisar i sådana fall till svensk upphovsmannarättslagstiftning.

Välkommen hem till vår lilla vackra kyrkogård på "nätet"

\Lasse 2004-09-17 E-post: lasse@kallander.se

PS. Jag hoppas kunna skriva ut det här materialet för deponering hos Hembygdsmuséet (Barbro) på Fårö.


Kvarter: G 5. Gravnr: 343-421. Bilder.

(Min kvartersbeteckning A). Till vänster om ingången till kyrkogården från parkeringen vid prästgården. 64 gravstenar. 6 rader. Under uppdatering 2004-12-28
Nytt 2005-02-22

God fortsättning. Jag är i princip klar för en större uppdatering av allt kyrkogårdsmaterial. Jag är försenad pga två orsaker: kvarter 1 och 2 är omlagt så där stämmer inte gravnumren så jag har fått tänka om, samt en svår sjukdom som drabbat min svärmor.

Jag hoppas kunna fortsätta arbetet så fort jag har möjlighet.
Hälsningar
Lasse

Kvarter : G 3. Gravnr: 226-262. Bilder.

(Min kvartersbeteckning B). Omgärdas av grusgångar och lägre mur mot den nya kyrkogårdsdelen. i bakgrunden skymtar man kyrkviken. 11 rader. 36 gravstenar

Kvarter: G 4. Gravnr: 263-342. Bilder.

(Min kvartersbeteckning C). Mellan Kv B och kyrkan. 11 rader. 71 gravstenar.
 

Kvarter: G 8. Gravnr: 524 - 591. Bilder.

(min kvartersbeteckning D). Till vänster om ingången från parkeringen mot Infocentret. 9 rader. 65 gravstenar.
 

Kvarter: G 7. Gravnr: 487 - 523. Bilder.

(Min kvartersbeteckning E). Till höger om ingången från parkeringen mot infocentret. 7 rader. 29 gravstenar
 

Kvarter G1 och G2. Gravnr: 1-326. Bilder.

(Min kvartersbeteckning F). Ett ganska stort avlångt gravkvarter öster om kyrkan mot kyrkviken och Konsum. Många gravstenar är borttagna. En del nyupplåtna gravplatser på äldre troligen återlämnade eller utgångna gravrätter. På ett par platser har det utplacerats en mindre sten med en namninskription (Någon har inte tyckt om att gravstenen tagits bort?). Här skulle det vara mycket intressant att få uppgifter om de borttagna gravstenarna. 11 rader - 104 gravstenar.
 

Kvarter N1-N7. Bilder.

Den nya kyrkogårdsdelen på Fårö kgd. Jag har samlat några bilder på gravstenar som jag ska arbeta vidare på.
 

Kvarter G6. Gravnr: 422-486.

Översiktsbild på barngravskvarteret på kyrkogården. Jag har inte tagit några bilder härifrån.
 

Lasse Kallander 2004-09-16