Varför förlorar vi gården?
Kalbjärga
Kallanders-part
År 1841-1843 utfördes laga skifte på Kalbjärga gård. På den gamla gårdsplatsen fanns det nu tre parter. Min farfars farfars far Jacob Michaelson hade en av dem.
Egentligen skulle inte Jacob ha behövt riva och bygga nytt för han hade en ganska nyuppförd manbyggnad. Ändå kommer han att bygga detta hus vid Kalbjärgahobben år 1853.
1841 har hans äldste son Michel lämnat gården. Michel hade fattat tycke för pigan Anna Cajsa Engström i granngården (Nils Johanssons part). Hon var nyinflyttad från Endre med sin familj där pappan Claes Engstrom kommit till Fårö för att arbeta med bygget av fyren på Holmudden. De flyttar upp till hennes föräldrar vid Simunds och gifter sig 1841.
Jacob hade säkert en del framtidsplaner för sin äldste son. Han hade nog förväntat sig ett gott gifte, gärna med en Stora Hoburga-dotter, och att Michel sedan skulle fortsätta Jacobs bana på den ganska välbeställda gården. Det är nog ganska troligt att Michel blir "körd på porten" när han kommer hand i hand med grannens piga...
Åren går... 1866 är Jacob 73 år gammal. Han vill dra sig tillbaka och bestämmer sig för att göra sin bouppteckning. En domare kallas till gården och förättar denna. Jacob hade bestämt sig för att Thomas Petter, den näst äldste sonen, skulle ärva gården och att han och hans maka Stina därigenom skulle tryggas livstids försörjning.
I bouppteckningen står Thomas Petter Kallander överst, sedan är hans namn överstruket och Michel Kallanders namn ditskrivet. Visst får man intrycket av att Jacob inte har velat berätta att han hade en äldre son, men att det kommit fram under bouppteckningen.

Thomas Petter gifter sig året därpå med Maria Helena Johansdotter Ahlberg från Stora Hoburga. 1979 föds deras enda son, Johan Oskar. Johan Oskar är sjuklig. Han har fel på lungorna och dör, 1898, endast 18 år gammal.
Thomas Petter går bort året därpå, 1899 och i och med att makarna skrivit ett inbördes testamente, där den överlevande sitter i orubbat bo, går gården ur familjens händer. Sedemera kommer Maria Helenas systerson, Wilhelm Öberg, att ta över gården.

Hade Michel fått ärva gården är det troligt att vi ännu haft den kvar inom familjen. Michel och Anna Cajsa fick fem söner.
Michel valde kärleken framför gården...
Källor: Sune Lundin, Helly Öhman, Gertrud Engström, Visby Landsarkiv, Fårö född- och dödböcker, Fårö Husförhörslängd 1839-1949

Upplagd: 2006-03-18 Reviderad: